برگر پنیری

25 تومان

150گرم گوشت گوسفندی ، پنیر ، سبزیجات