برگر سبزیجات

40000 تومان 35000 تومان

150گرم گوشت گوسفندی ، پنیر ، سبزیجات

دسته: