برگر زیگورات

20000 تومان

150گرم گوشت گوسفندی ، پنیر ، سبزیجات